Yazılı Çeviri

Noter Onaylı Çeviri Noter onayı gerektiren vekaletnameler, taahhütnameler, diploma, transkript, lisans, hibe mektupları, adli sicil ve nüfus kayıt örneği gibi her türlü resmi evrakların çevirisi…

Teknik Çeviri Makine, İnşaat, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Tekstil ve benzeri bir çok alandaki teknik raporlar, fizibilite evrakları, idari sözleşmeler gibi teknik terminoloji gerektiren evrakların çevirisi…

Akademik Çeviri Lisans, yüksek lisans, doktora diploma, transkript ve tezleri ile akademik proje, makale, ödev, sunum ve raporlar gibi her türden dosyanın profesyonel çevirisi…

Medikal Çeviri Başta tıbbi ve medikal dokümantasyon, yazılım, cihaz, ilaç ya da ilgili müfredatlar olmak üzere her türden bilimsel evrakların ilgili terminolojiye uygun çevirisi…

Website Çeviri

Dijital ortamların yaygınlaşmasıyla birlikte websiteleri, kişilerin ve de kurumların kimlikleri haline geldiler. Siz de günümüz küresel dünyasında yalnızca kendi pazarınız ile yetinmek istemiyor ve ürünlerinizi, ticari markalarınızı ve de en önemlisi hakkınızda sunmak istediğiniz tüm bilgi ve deneyimleri, websiteniz aracılığıyla dünya ile paylaşmak istiyor iseniz, bu doğrultuda profesyonel çözümlerimizle sizlere hizmet vermek isteriz.